na pohovor

Príprava na pracovný pohovor si vyžaduje Vašu plnú pozornosť. Kvalitnou prípravou sa môžete vyhnúť mnohým nežiadúcim i nepríjemným situáciám.

Nemožno zanedbať žiadne z posudzovaných kritérií. Personalisti v dnešnej dobe hodnotia všetky stránky Vašej osobnosti.

Preto je možnosť vyskúšať si pracovný pohovor naostro, no bez spievodnej nervozity a trémy výtanou možnosťou.

 

Tréning alebo nácvik pracovného pohovoru je určený:

Absolventom stredných a vysokých škôl

  • Prijímací pracovný pohovor je pre vás väčšinou nová skúsenosť, a preto neviete, čo od neho môžete očakávať.
  • Ak sa pripravujete na pracovný pohovor do zamestnania, na ktorom vám veľmi záleží, najlepším riešením je pracovný pohovor si natrénovať.
  • Naučíte sa zaujať, odlíšiť sa od ostatných uchádzačov, vyzdvihnúť svoje silné stránky. Naučíte sa, „predať sa“.

Mamičkám po materskej dovolenke

  • Nemáte možnosť nastúpiť na pôvodnú pracovnú pozíciu a obávate sa pracovného pohovoru do nového zamestnania? Príďte si prijímací pracovný pohovor natrénovať.

Kandidátom, ktorí chcú zmeniť profesijné zameranie

Kandidátom o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo neúspešní na pracovných pohovoroch

  • Absolvovali ste niekoľko pracovných pohovorov a vždy ste dostali zamietavú odpoveď? Neviete, kde robíte chybu, pretože nedostávate od personalistov, prípadne od manažérov, ktorí vedú váš prijímací pracovný pohovor spätnú väzbu? Aj pre vás je vhodným riešením tréning pracovného pohovoru.

 

Mám záujem o tréning pohovoru >>

 

Chcete sa perfektne pripraviť na pracovný pohovor? Natrénujte si ho.

Pri výberovom konaní je dôležitý prvý dojem. Prvý dojem si každý z nás urobí v priebehu niekoľkých sekúnd. Je teda dôležité zaujať alebo minimálne neodradiť personalistu hneď na začiatku.

Kvalitná príprava na stretnutie môže ovplyvniť až 80% úspechu. Pri príprave na pracovný pohovor sa väčšina z nás sústreďuje na otázky, ktoré nám môžu na pohovore položiť. Strávime veľa času premýšľaním, ako na ne čo najlepšie odpovedať. Málokto z nás si uvedomuje, že rovnako dôležitý je aj štýl a spôsob nášho prejavu.

Príprava na prijímací pracovný pohovor musí byť preto zameraná nielen na verbálnu, ale aj na neverbálnu komunikáciu. Nácvikom pracovného pohovoru na konkrétnu pracovnú pozíciu sa zbavíte neistoty, získate predstavu o tom, čo môžete na pracovnom pohovore očakávať, vaše vystupovanie bude prirodzenejšie, sebaistejšie a vy budete na pohovore presvedčivý a úspešný.

Čo prípravou na pracovný pohovor získate?

1-hodinovú simuláciu prijímacieho pracovného pohovoru ktorá zahŕňa:

  • Prieskum firmy
  • Pracovnej pozície
  • Vaše silné a slabé stránky
  • Precvičovanie pohovoru, konkrétnych otázok a odpovedí
  • Konštruktívnu spätnú väzbu

 

Mám záujem o tréning pohovoru >>

Pre viac informácií: 0948 129 925

info@napohovor.sk

napohovor info

Vyrobené © 2013 - 2022 |