na pohovor
Ako sa pripraviť na pohovor

Konečne ste objavili pracovnú ponuku vhodnú pre vás a chcete urobiť maximum pre získanie svojho vysnívaného povolania? Ako postupovať?

Dá sa na pohovor do zamestnania vôbec pripraviť? Určite áno. Zásadou je nepodceniť vypracovanie životopisu spolu s motivačným listom a pracovný pohovor si doma premyslieť a natrénovať.

 

Predpokladajme, že životopis a motivačný list na konkrétne pracovné miesto máte vypracovaný. Tieto dokumenty sú vašou vizitkou. Reprezentujú vás pri prvom kontakte s potencionálnym zamestnávateľom a tvoria vstupnú bránu k tomu, aby vás na pracovný pohovor vôbec pozvali. Motivačný list je osobnou výpoveďou uchádzača. Mal by personalistu zaujať a presvedčiť ho o vašej motivácii a prínose pre danú pracovnú pozíciu. Životopis má pevne danú, predpísanú štruktúru. Snažte sa ju dodržať a uviesť len fakty, ktoré si vyžaduje. Niikdy ho nepíšte „slohovo“.

Ak ste obdržali pozvanie na prijímací pracovný pohovor, znamená to, že ste prvý krok zvládli úspešne. Teraz potrebujete úspešne zvládnuť samotný pracovný pohovor. Veľa uchádzačov si myslí, že na pohovor sa pripraviť nedá, pretože každý pohovor je iný, každý personalista kladie odlišné otázky a keď nevieme vopred na čo sa nás budú pýtať, nemôžme sa ani pripraviť. Je pravda, že personalisti kladú rôzne otázky. V skutočnosti sa však pýtajú na to isté. Otázky síce majú rôznu formu, ale majú ten istý význam. Preto na otázku „ Prečo by sme mali prijať práve vás?“ môžete odpovedať rovnako ako na otázku „ Akým budete prínosom pre spoločnosť práve vy?“ Snažte sa nepozerať na pracovný pohovor ako na skúšku, ale pozerajte sa naň ako na možnosť odprezentovať sa v čo najlepšom svetle. Na pohovore sa potrebujete predať. Personalista sa snaží otázkami zistiť čo najviac informácií o vašich znalostiach, osobnostných predpokladoch, motivácií, postojoch aj potrebách, aby spomedzi uchádzačov vybral toho najvhodnejšieho.

Ideálnym riešním je požiadať o pomoc profesionálov a pohovor do zamestnania si natrénovať. Ak sa rozhodnete pripraviť na pohovor doma, pokúste sa získať maximum dostupných informácií:                                             

o spoločnosti: oblasť pôsobenia, produkty, informácie o konkurencií a tiež informácie o internom prostredí a firemnej kultúre spoločnosti. Dostupným zdrojom informácií môžu byť internet, články v časopisoch, známi pracujúci v danej spoločnosti, alebo v konkurenčnom prostredí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - o samotnej pracovnej pozícií: opätovne si prejdeme požiadavky zamestnávateľa na uchádzača a náplň pracovnej pozície. Ak je to možné je výhodou mať zopár informácií o pohovorujúcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - o osobných údajoch: prejdeme si životopis spolu s motivačným listom. Ak v nich nájdeme body, ktoré by mohli zaujať personalistu, pripravíme si na ne odpovede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - prípravu odpovedí na často kladené otázky.

Pred pohovorom si tiež naplánujte cestu, uistite sa či poznáte miesto, čas konania pohovoru a meno kontaktnej osoby. Na pohovor príďte 5 až 10 minút vopred.

Pripravte si potrebné dokumenty – preukaz totožnosti, životopis, dokumenty požadované od zamestnávateľa ( diplomy, certifikáty, odporúčania atď.)

Oblečenie si pripravte deň vopred. Nie nadarmo sa hovorí „ Šaty robia človeka.“ V prípade pohovoru to platí dvojnásobne. Dajte si záležať na svojom výzore. Oblečenie a celkovú úpravu zovňajšku zvoľte s prihliadnutím na pracovnú pozíciu a kultúru spoločnosti.

Nakoniec si aspoň raz vyskúšajte úvod pohovoru akoby naostro. Vstup do miestnosti, pozdrav, úsmev, stisk ruky, držanie tela.........Prvý dojem môžte urobiť len raz. A divili by ste sa, aký je dôležitý.

Pre viac informácií: 0948 129 925

info@napohovor.sk

napohovor info

Vyrobené © 2013 - 2022 |