na pohovor
Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Ako uchádzač o zamestnanie musíte zvládnuť radu rôznych nástrah. Musíte, ak chcete uspieť. Mnohé z nich prichádzajú zo strany Vašeho potencionálneho zamestnávateľa, iné práve od Vás.

Nasledujúce tipy rozhodne neberte na ľahkú váhu a pokúste sa im venovať dostatočnú pozornosť. Skrýva sa v nich kľúč k vašej vysnenej pracovnej pozícii.

 

 

Pri uchádzaní sa o zamestanie sa zamerajte na nasledujúce skutočnosti

 1. stanovte si reálne očakávania na základe toho, čo trhu práce ponúkate
 2. buďte stále v kontakte s najnovším dianím na trhu práce (denná tlač, internet)
 3. využívajte sociálne siete (www.linkedin.com, www.facebook.com, www.twitter.com)
 4. zameriavajte sa na Vaše kvality, na nedostatkoch začnite pracovať
 5. dajte si mimoriadne záležať na vypracovaní dokumentov zaslaných zamestnávateľovi (životopis, motivačný list, atď.)
 6. pri personálnom výbere neuvádzajte informácie o rodinných príslušníkoch a osobnom živote
 7. pred pohovorom si ešte raz prečítajte Váš životopis
 8. vždy si pred pohovorom pozrite web stránku firmy alebo personálnej agentúry
 9. na pohovore si verte
 10. dajte si záležať na Vašom výzore
 11. snažte sa odpovedať na každú otázku, ktorú na pohovore dostanete
 12. neodpovedajte protiotázkami, napr. A prečo Vás to zaujíma? Prečo je to pre túto pozíciu dôležité ? Nemáte to v životopise?
 13. pozerajte sa na seba očami zamestnávateľa
 14. neospravedlňujte svoje nedostatky
 15. plat a požadované benefity spomínajte čo najmenej
 16. vždy vystupujte profesionálne a slušne
 17. zostaňte v kontakte s konzultantom personálnej agentúry

Tipy pre nezamestnaných

 1. v snahe rýchlo sa zamestnať nerobte unáhlené rozhodnutia
 2. udržujte si pracovné návyky brigádami alebo skráteným pracovným úväzkom
 3. nebuďte pasívny a zachovajte si denný režim
 4. nečakajte na jedno vyjadrenie zamestnávateľa, ale pracujte súčasne na niekoľkých pracovných ponukách
 5. ak nemáte doma internet, pouvažujte o jeho pripojení

Tipy pre absolventov

 1. do životopisu napíšte všetky pracovné skúsenosti vrátane brigád, odbornej praxe počas štúdia a absolventskej praxe
 2. na pohovore argumentujte aj znalosťami a schopnosťami nadobudnutými počas štúdia a v osobnom živote
 3. pripravte sa na odborné otázky na základe Vašej špecializácie štúdia

Tipy pre manažérov

 1. na začiatku životopisu uveďte v 3-4 vetách Váš osobný profil
 2. kľúčové kompetencie pri manažérskych pozíciách sú napríklad strategické myslenie, riadiace schopnosti, schopnosť doviesť tím k výsledkom
 3. vyzdvihnite Vaše konkrétne výsledky a úspešné projekty
 4. do druhého kola pohovoru si pripravte prezentáciu, kde uvediete, aké by boli Vaše prvé kroky na danej pracovnej pozícii

Tipy pre uchádzačov v zrelov veku

 1. v životopise sa zamerajte na pracovné skúsenosti v posledných 8-10 rokoch
 2. staršie zamestnania uveďte iba informatívne – nie je potrebné obšírnejšie konkretizovať náplň práce
 3. doplňte si kvalifikáciu, ak Vám že uplatnenie na trhu chýba (cudzie jazyky, práca s počítačom a pod.)
 4. reagujte aj na pracovné ponuky formou skráteného pracovného úväzku

Pre viac informácií: 0948 129 925

info@napohovor.sk

napohovor info

Vyrobené © 2013 - 2022 |