na pohovor
Otázky na pracovnom pohovore

Chystáte sa na svoj prvý pracovný pohovor? Zabudli ste aké otázky sa Vás pýtali na poslednom pohovore? Prinášame Vám súhrn najčastejších otázok, ktoré Vám môžu byť položené na pracovnom pohovore.

Pravdepodobne sa stretnete len so zlomkom z nich, no je dobré ich poznať. Môžu Vám pomôcť s dôslednou prípravou.

Buďte o krok vpred pred personalistom, ktorý vedie pohovor a prekvapte ho odpoveďou na ktorú ešte nepoložil otázku.

 

Otázky s ktorými sa stretnete na pohovore

 1. Prečo ste sa rozhodli uchádzať o túto pracovnú ponuku?
 2. Čo viete o našej firme? Produktoch?
 3. Ako by ste sa charakterizovali?
 4. Čo očakávate od nového zamestnania?
 5. Ako si predstavujete ideálne zamestnanie?
 6. Ktorá práca vás doteraz najviac bavila?
 7. Čo pre vás znamená odviesť dobrú prácu?
 8. Z akého dôvodu by sme mali na túto pozíciu prijať práve Vás?
 9. Pokiaľ by ste ponúkanú prácu získali, čo by ste urobili ako prvé?
 10. Ako dlho Vám bude trvať, kým začnete produkovať výsledky?
 11. Ak by ste mohli svoju kariéru začať odznova, aké rozhodnutia by ste zmenili?
 12. Ktorý predmet v škole Vás najviac bavil?
 13. Prečo ste sa rozhodol práve pre toto vzdelanie?
 14. Akú tému ste si vybral pre svoju diplomovú prácu a prečo?
 15. Aká bola Vaša pracovná náplň v poslednom zamestnaní?
 16. Ako vyzeral Váš bežný pracovný deň vo Vašom zamestnaní?
 17. Popíšte najvýznamnejší projekt, na ktorom ste doteraz pracovali a Vašu úlohu v ňom.
 18. Ako by Vás charakterizovali Vaši podriadený/nadriadený?
 19. Aký by mal byť Váš budúci nadriadený?
 20. Popíšte mi situáciu, ktorá pre Vás na pozícii vedúceho pracovníka bola najdôležitejšia.
 21. Popíšte mi moment, kedy Váš nadriadený kritizoval vašu prácu.
 22. Popíšte mi situáciu, ktorá sa v danú chvíľu zdala neriešiteľná. Ako ste postupovali?
 23. Aké sú Vaše krátkodobé (do roka) a dlhodobé (o 5 rokov) ciele. Ako ich chcete dosiahnuť?
 24. Kde sa vidíte o tri až päť rokov?
 25. Akým spôsobom dosahujete Vaše stanovené ciele?
 26. Čo Vás motivuje?
 27. Skúste sa zamyslieť nad vecami, ktoré chcete na sebe zlepšiť. Čo ste ochotný preto urobiť?
 28. Aký neúspech Vás v poslednom čase postihol, kde vidíte jeho príčiny a ako ste sa s tým vyrovnali?
 29. Ako riešite konflikty?
 30. Mali ste niekedy konflikt s Vašim nadriadeným, ak áno, ako ste ho riešili?
 31. Ako zvládate situáciu, ak musíte na nejakom projekte pracovať s kolegom, ktorého nemáte v obľube?
 32. Kedy ste naposledy porušili firemné pravidlá, aby ste poskytli službu zákazníkovi, ktorý ju potreboval?
 33. Aké prostriedky používate pri obhajovaní vlastného názoru?
 34. Akým spôsobom zvládate stres?
 35. Ako reagujete, keď zistíte, že na niečo nestačíte (v práci, v osobnom živote)?
 36. Popíšte mi situáciu kedy ste veľmi riskovali.
 37. V ktorých oblastiach vidíte možnosti Vášho rozvoja?
 38. Popíšte mi ako si organizujete prácu.
 39. Aký je Váš štýl riadenia?
 40. Aký veľký tím ste viedli?
 41. Uprednostňujete prácu v malej alebo veľkej firme a prečo?
 42. Radšej pracujete samostatne alebo v tíme a prečo?
 43. Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie?
 44. Aké je Vaše životné motto?
 45. Myslíte si, že ste boli dostatočne ohodnotený za prácu, ktorú ste odovzdávali? Prečo?
 46. Aké sú Vaše finančné očakávania?
 47. Ste ochotný sa presťahovať za prácou?
 48. Prečo meníte zamestnanie?
 49. Kedy by ste mohli nastúpiť?
 50. Aký bol dôvod zmeny pri Vašich zamestnaniach?
 51. Aké najväčšie úspechy ste zažili v doterajšom pracovnom živote?
 52. Do akých spoločenských a firemných aktivít sa radi zapájate?
 53. Ako trávite voľný čas? Aké sú vaše koníčky?
 54. Skúste uviesť svoje najlepšie a najhoršie vlastnosti.
 • Myslíte si, že ste boli dostatočne ohodnotený za prácu, ktorú ste odovzdávali? Prečo?

 • Aké sú Vaše finančné očakávania?

 • Ste ochotný sa presťahovať za prácou?

 • Prečo meníte zamestnanie?

 • Kedy by ste mohli nastúpiť?

 • Aký bol dôvod zmeny pri Vašich zamestnaniach?

 • Aké najväčšie úspechy ste zažili v doterajšom pracovnom živote?

 • Do akých spoločenských a firemných aktivít sa radi zapájate?

 • Ako trávite voľný čas? Aké sú vaše koníčky?

 • Skúste uviesť svoje najlepšie a najhoršie vlastnosti.

Pre viac informácií: 0948 129 925

info@napohovor.sk

napohovor info

Vyrobené © 2013 - 2022 |