na pohovor

karierne poradenstvo

Kariérne poradenstvo pre jednotlivcov

Je vhodné pre každého, kto si nevie vybrať profesijné zameranie.

Práca. Kariéra. Zamestnanie. Dlhodobo vám hlavou víria tieto výrazy a stále sa neviete rozhodnúť akým smerom sa uberať? Kariérne poradenstvo vám pomôže zorientovať sa vo svojich schopnostiach, hlbšie spoznať samého seba. Nahlas pomenovať to, čo zväčša aj sami tušíte.

Či už sa to týka vašich kvalít, osobnostných čŕt, preferencií alebo hodnôt. To všetko má vplyv pri výbere profesijného zamerania. Kariérne poradenstvo vám pomôže zadefinovať prácu, prípadne pracovnú oblasť, ktorá je najvhodnejšia pre vašu osobnosť. Ponúkne možnosti, riešenia a dodá energiu pri štarte na novej ceste za prácou.

Čo získate

  • Analýzu osobnosti
  • Zhodnotenie vašich silných a slabých stránok
  • Návrh smeru profesijného zamerania
  • Odstránenie bariér pre naštartovanie kariéry

 

Zaujímam sa o kariérne poradenstvo pre jednotlivcov >>

 

kariera

Kariérne poradenstvo pre školy

Je vhodné pre školy, ktoré chcú pomôcť svojim študentom v hľadaní tej správnej cesty po odchode zo školských lavíc. Chcete svojim študentom pomôcť správne nasmerovať ich profesijné zameranie? Zabezpečte im dostatok informácií o možnostiach na trhu práce, a tiež zamyslenie sa nad tým, čo môžu ponúknuť oni.

Aké sú ich priority, predstavy o práci, aké majú schopnosti, osobnostné predpoklady a v akej pracovnej oblasti ich môžu využiť. Kariérne poradenstvo je prostriedok ako študentov upozorniť na to, čo treba brať do úvahy pri rozhodovaní sa, o ich budúcom smerovaní.

Čo získate

  • Interaktívnu prezentáciu zameranú na oboznámenie študentov s pracovným prostredím, s požiadavkami na zamestnancov v jednotlivých odvetviach a na pracovných pozíciách

 

Zaujímam sa o kariérne poradenstvo pre školy >>

Pre viac informácií: 0948 129 925

info@napohovor.sk

napohovor info

Vyrobené © 2013 - 2022 |